Tag: work movitation

Tag: work movitation

  • THE PEP TALK: กับดักความคิดสร้างสรรค์

      มีวิธี Unlock Creativity ยังไง? ถ้าอยากจะปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผมนะ ผมเน้น Input ตัวเองเยอะ ก่อนจะคิดอะไรบางอย่างออกมาได้ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเห็นอะไรมามากพอเหมือนกัน...

    Continue Reading
  • เพิ่มระดับแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยแนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” ของคนจีน

    [vc_row][vc_column][vc_column_text]เสียงประทัดดังขึ้น มีกลิ่นดอกไม้ไฟลอยอยู่ในอากาศ เข้าสู่วันหยุดตรุษจีนอีกครั้ง สามัญสำนึกของคนไทยเชื้อสายจีนคือการรีบกลับไปหาครอบครัว บ่อยครั้งก็คือการต้องยอมใช้วันลาหยุด เพื่อที่จะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ว่าด้วยเรื่องความขยันและความกตัญญูกตเวที คงปฎิเสธไม่ได้ว่า คนจีนเป็นเชื้อสายแรกๆ ที่แว้บเข้ามาในหัว สาเหตุที่เราเห็นจุดนี้เด่นชัด เพราะคนจีนมีความเชื่อที่ว่าถ้าไม่กตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณจะทำให้ชีวิตไม่เจริญ...

    Continue Reading