EP.01 – เกิดอะไรขึ้นกับสมองคนที่ทำงาน MULTI-TASKING?

[5 MINUTES] podcast ที่จะพาคุณไปเข้าใจกับเรื่องของ MULTI-TASKING

▶ Multi-Tasking คืออะไร?
▶ สมองคนที่ทำงาน MULTI-TASKING ที่ต้องทนได้กับสภาวะซับซ้อนหนักๆ จะเหนื่อยล้ามากกว่าคนปกติแค่ไหน?
▶ ใครเป็น MULTI-TASKING EMPLOYEE ตัวจริง?
▶ ข้อดีข้อเสียของการมี Skill นี้คืออะไร?

Facebook Comments

  • Share this post