INSIGHT-x Powered by SkillSolved

 • DIVERSITY RECRUITING หาคนที่แตกต่างให้อยู่รอด หรือ จะเจ๊งแล้วตายไป

  articles | By Penny

  Diversity Recruiting มีอะไรมากกว่าที่คิด และหลายบริษัทยังคงเข้าไม่ถึง ‘ความแตกต่าง’ นี้ จริงๆ แล้ว Diversity Recruiting หรือการเฟ้นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะต่างกันเป็นเทรนด์ HR มาแรงในต่างประเทศ แต่ในบ้านเรายังไม่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโต้เถียงเท่าไหร่นัก และคงอีกนานกว่าจะมีแรงกระเพื่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ในเมืองไทย เพราะอะไร? ปัญหาคือ ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ บางที่รับแค่พนักงานเพศเดียวเท่านั้น หรือไม่ก็รับแต่ลูกจ้างที่มาจากประเทศเดียวกัน จนลืมไปว่าอุปสรรคสำคัญที่สกัดกั้นความสำเร็จมาจากการที่องค์กรขาดความใส่ใจการบริหารพนักงาน ไม่ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลง

  ขยายความ D&I (DIVERSITY AND INCLUSION)
  คือ แนวคิดที่สนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วม หากเรามองในมุม Diversity and Inclusion Management ความหลากหลายที่ว่านี้หมายถึง ความแตกต่างของพนักงานด้าน พื้นเพ ประสบการณ์ ความสามารถ ความสร้างสรรค์ แปลว่า องค์กรนั้นๆ มีนโยบายบริหารคนโดยไม่กีดกันจำกัดคนที่มีความหลากหลาย และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

  ตัวอย่างเช่น
  การมีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน ไม่ได้ส่งผลต่อโอกาสในการเจริญก้าวหน้าด้านการงาน หรือ การที่องค์กรกล้าที่จะสนับสนุน เปลี่ยนแปลงวิถีเก่าๆ ให้ต่างไป เช่น สลัดความเชื่อที่ว่า วิศวกรควรเป็นผู้ายเท่านั้น หรือผู้หญิงจะทำงานด้านบัญชีได้ดีกว่าผู้ชาย

  diversity_recruiting_2_20170708_skillsolved_headhunter

  WHY DIVERSITY? บริษัทควรมี ‘คน’ ที่หลากหลายไปทำไม?
  ในโลกที่นับวันจะแคบลงเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เราจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ถ้าองค์กรมีข้อจำกัด เช่น ไม่รับคนที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ มีความเชื่อแบบนั้นไม่ถูก นับถือศาสนานี้ไม่ผ่าน ถือเป็นการสร้างข้อจำกัดให้องค์กร การจะมีทรัพยากรคนที่มีความสามารถย่อมน้อยลง

  องค์กรที่เต็มไปด้วยคนหลายรูปแบบจึงมีแนวโน้มว่าจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้เร็ว เพราะความไม่เหมือนกันของภูมิหลัง เพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ต่างๆ ที่แต่ละคนเคยได้รับ ทำให้คิดนอกกรอบแบบ Out of The Box สิ่งเหล่านี้ คือรากฐานของความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา การมีทรัพยากรคนที่หลากหลายทำให้มีไอเดียที่กว้าง มองเห็นคำตอบชัดเจนขึ้น Diversity เหล่านี้จะสร้างโอกาสให้กับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การตีตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

  กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความอยู่รอด คือ ความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ ในโลกธุรกิจเองก็เช่นกัน โลกเปลี่ยนไป ลักษณะในการทำงานร่วมกันก็เปลี่ยนไป Recruiting (การสรรหาคน) เองก็กำลังเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ทางเลือกคือ จะหาคนที่แตกต่างเพื่อให้อยู่รอด หรือ จะเจ๊งแล้วตายไป?

  แนวคิดนี้ส่งผลดีต่อ ‘คน’ อย่างไร ?
  ในปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกา ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น ในจำนวนคนที่จบการศึกษาปี 2016 มีถึง 56% ที่เป็นผู้หญิง ในอดีตจะเต็มไปด้วยคนอเมริกันที่ได้รับปริญญา ปัจจุบันมีทั้งเชื้อชาติที่มาจากแอฟริกาและเอเชียมากมาย รวมถึงงานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่หลากหลาย (ไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือเชื้อชาติ) มีความสามารถในการแก้ปัญหามากกว่ากลุ่มที่มาจากภูมิหลังเดียวกัน

  diversity_recruiting_3_20170708_skillsolved_headhunter

  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร หรือมีความต่างแค่ไหน หากคนๆ นั้นมีความสามารถพอ ก็ควรได้รับการยอมรับและดูแลเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกแปลกแยก ซึ่งถ้าหากเราผลักดันแนวคิดนี้จริงๆ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในองค์กรมากขึ้น ทุกคนยอมรับในความต่างของกันและกัน ทำให้สื่อสารทำงานร่วมกันได้ดี (Equality Diversity Inclusion)

  นโยบายที่ส่งเสริม Diversity Recruiting นั้นเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ท้าทายได้มากขึ้น สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับลูกจ้าง สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความคิดด้านนวัตกรรม และหล่อหลอมให้พนักงานกลายการเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต เพราะทัศนคติที่เชื่อว่า เราควรให้โอกาสต่อทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน

  About The Author

  Penny

  You’ve heard the famous saying, “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” But what if you have yet to figure out what it is that makes your heart beat faster ? or, an even more common scenario ? I'm here to suggest how to turn what you love doing into a lucrative career path.

  Facebook comments

  More from SkillSolved