• เคอร์ฟิวมา HR ต้องทำอะไร?

  ในช่วงที่มีมาตรการบังคับเพิ่ม และด้วยกรอบเวลาที่มี HR ต้องทำอะไรบ้าง?

  articles | By Theerakamon Kruakoon

  เมื่อ #เคอร์ฟิวมา HR ก็เตรียมพร้อมออกโรง 
  ในช่วงที่มีมาตรการบังคับเพิ่ม และด้วยกรอบเวลาที่มี HR ต้องทำอะไรบ้าง?
  .
  ตอนนี้หลายคนก็น่าจะกำลังจับต้นชนปลายไม่ถูก โดยเฉพาะพนักงานที่ยังมีความจำเป็น ต้องออกเดินทางไปทำงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ HR จึงต้องเตรียมพร้อม เพื่อลดความแพนิคที่อาจเกิดขึ้น
  .
  1) พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม และเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม

  HR ต้องกลับมารีวิวเรื่องนโยบายและ Contract โดยเฉพาะเรื่องเวลาที่พนักงานจะต้องทำงาน อย่าลืมพิจารณาความเหมาะสม ดูว่าสามารถปรับเวลาทำงานตามกรอบของช่วงเคอร์ฟิวได้หรือไม่ เพื่อให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

  แต่ถ้ามีบางหน้าที่ที่บริษัทไม่สามารถปรับเวลาให้ได้ เช่น ขนส่งสินค้า หรือพนักงานที่จำเป็นต้องทำกะกลางคืน HR จะต้องเตรียมเอกสารรับรองความจำเป็นให้พร้อม
  .
  2) รับฟังปัญหา และมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในองค์กร

  เพราะเคอร์ฟิวอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับได้อีก บริษัทควรที่จะเตรียมพร้อมสถานที่ ที่พักให้กับพนักงานหากเกิดกรณีฉุกเฉิน มาตรการและแผนสำรองสำหรับ Case ในรูปแบบต่างๆ ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ HR ควรมีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และรับฟังปัญหาที่เหล่าพนักงานต้องเจอ เพื่อจะได้หาทางออก เตรียมแผนแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
  .
  3) แจ้งข่าวสารกับพนักงานอย่างครบถ้วน และคอยอัพเดตข้อมูลตลอด

  HR จำเป็นต้องแจ้งข่าวสารข้อบังคับเคอร์ฟิวให้กับพนักงาน ทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัวให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งอัพเดตเมื่อข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงาน
  .
  ที่สำคัญ ไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤติขนาดไหน กำลังใจก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมส่งพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง …เราจะผ่านมันไปด้วยกัน 
  .
  CREATE YOUR COMPANY PAGE (It’s free!)
  https://h201.co/signup

  About The Author

  Theerakamon Kruakoon

  Facebook comments

  More from SkillSolved