INSIGHT-x Powered by SkillSolved

 • เพิ่มระดับแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยแนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” ของคนจีน

  articles | By Emily Leam

  เสียงประทัดดังขึ้น มีกลิ่นดอกไม้ไฟลอยอยู่ในอากาศ เข้าสู่วันหยุดตรุษจีนอีกครั้ง สามัญสำนึกของคนไทยเชื้อสายจีนคือการรีบกลับไปหาครอบครัว บ่อยครั้งก็คือการต้องยอมใช้วันลาหยุด เพื่อที่จะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

  ว่าด้วยเรื่องความขยันและความกตัญญูกตเวที คงปฎิเสธไม่ได้ว่า คนจีนเป็นเชื้อสายแรกๆ ที่แว้บเข้ามาในหัว สาเหตุที่เราเห็นจุดนี้เด่นชัด เพราะคนจีนมีความเชื่อที่ว่าถ้าไม่กตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณจะทำให้ชีวิตไม่เจริญ เป็นอุปสรรคกรรมที่ปิดกั้นหรือขวางทางชีวิตไว้ ผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คงไม่พ้น “พ่อแม่” เป็นที่มาว่าทำไมแนวคิดปลูกฝังในเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีของคนจีนถึงแรงกล้าว่าเชื้อชาติอื่นๆ ไม่ได้แปลว่าคนชาติอื่นไม่ขยันทำมาหากิน แต่เป็นเพราะคนไทยเชื้อสายจีนมีความขยันมากกว่า “แรงผลักดันชีวิต” จึงต่างกันและเป็นจุดยืนสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมา

  ประสบความสำเร็จมากๆ ไปเพื่ออะไร?

  การกดดันให้ต้องบรรลุความสำเร็จให้ได้ไม่ใช่เพื่อความรุ่งเรืองส่วนตัว แต่เพื่อประโยชน์ของครอบครัว รวมถึงประเทศชาติด้วย การที่พ่อแม่ชาวจีนเรียกร้องให้ลูกตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดีๆ เป็นที่รู้จักของสังคม จะทำให้นักเรียนชาวจีนโตขึ้นมาแบบมีจุดมุ่งหลาย และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความทะเยอะทะยานสูง เมื่อเราความรู้สึกอยากประสบความสำเร็จด้านการงาน แรงจูงใจในการทำงานจะอยู่ในระดับสูงไปด้วย ดังนั้นการเป็นคนกตัญญูรู้คุณจึงไม่ใช่แค่เพียงตอบแทนพ่อแม่ หรือเป็นบุตรที่ดีเท่านั้น แต่การขยันขันแข็งส่งผลให้สังคมเราก้าวไปข้างหน้า ถือเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติ เพิ่มระดับแรงจูงใจในการทำงาน

  P2_CGratitude_20180215_Skillsloved_headhunter

  ว่าด้วยเรื่องความกตัญญู

  เรื่องความกตัญญูเป็นความเชื่อที่ทรงอิทธิพลของ ขงจื้อ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตทั้งหมด เด็กที่อยู่ใต้บังคับบัญชาต่อความต้องการของพ่อแม่ ไม่ว่าท่านจะขออะไรก็สามารถให้ได้ทุกอย่าง สามารถเสียสละเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ได้ ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการขับเคลื่อนอาชีพของวัฒนธรรมจีนความหมายของแนวคิดนี้

  กล่าวง่ายๆ คือ ความกตัญญูเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้คนอยากทำงานมากขึ้น ทำให้เพิ่มจิตสำนักเรื่องความเคารพ ให้จงรักภักดีต่อผู้ปกครอง ถ้าลูกบ้านไหนมีนิสัยกตัญญูมากๆ สังคมจะให้คุณค่าว่าเด็กคนนั้นผ่านการอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูที่ดีมา ลูกต้อง “ยกย่อง” พ่อแม่ของเขา เมื่อเป็นเช่นนั้น คนนั้นๆ จะถือสมาชิกที่ดีงามและประสบความสำเร็จในสังคม แม้ว่าความกตัญญู ความสำเร็จและภาระผูกพันทางสังคมเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมตั้งแต่จีนสมัยโบราณ แต่ก็ไม่สามารถถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยได้ เพราะเรายังพบเจออยู่ในสังคมปัจจุบัน

  สรุปแนวคิดนี้

  1. แนวคิดปลูกฝังในเรื่องความกตัญญูต่อบุพการี ตั้งแต่ๆ เด็กทำให้เกิดแรงจูงใจในการประสบความสำเร็จ

  2. การที่พ่อแม่ห่วงเกี่ยวกับการมีหน้ามีตาในสังคม ทำให้พ่อแม่ต้องกดดันให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จ และแต่งงาน เรียกว่าเป็นแบบฉบับของชีวิตที่ “ถูกต้อง” และ “น่านับถือ” ซึ่งพ่อแม่จะพลอยได้รับการยกย่องจากสังคม

  3. การมีฐานะทางการเงินและ “การมีหน้าตาในสังคม” เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พ่อแม่มีความคาดหวังในตัวลูกสูง และการที่พ่อแม่ทำให้ลูกตระหนักถึงความกตัญญูได้สามารถช่วยให้พัฒนาลูกหลานของตัวเองให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

  About The Author

  Emily Leam

  Identify what you value in life. Is it achievement, security or purpose ? "Once you’ve taken the time to understand your own priorities and talents, then do your research and have the courage to dive in. Opportunities don't happen, you create them.

  Facebook comments

  More from SkillSolved