INSIGHT-x Powered by SkillSolved

 • 3 สิ่ง สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มากกว่าเงินเดือน (ผลวิจัยจาก GLASSDOOR)

  articles | By Penny

  เงินสามารถซื้อความสุขได้หรือไม่ เงินสำคัญที่สุดจริงหรือเปล่า? หลายคนหลากคำตอบ แต่ที่เรารู้แน่ๆ คือ เงินกับความสุขมีความสัมพันธ์กัน แน่นอนเงินยังคงเป็นหนึ่งกุญแจสำคัญ แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มากกว่าเงินเดือน เงินจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของคนทำงานอีกต่อไปแล้ว

  ความสุขในการทำงาน VS ผลตอบแทน

  ผลวิจัยของมหาวิทยาลัย Princeton พบว่า ยิ่งมีรายรับมากเท่าไหร่ ความสุขก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และผลวิจัยจาก Glassdoor ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ว่า ‘เงินเดือนย่อมมีผลต่อความพึงพอใจในที่ทำงาน’ แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และ คุณภาพของผู้นำระดับสูง สิ่งเหล่านี้รวมกัน ทำให้เงินมีส่วนเพียงนิดเดียว

  ผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 615,087 คน ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Glassdoor แบ่งผู้ใช้เหล่านี้ออกเป็น 4 กลุ่มตามรายได้ จากนั้นทำการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Linear regression (การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น) จัดลำดับความสำคัญ 6 ปัจจัย ว่ามีผลทางสถิติต่อความพึงพอใจในการทำงานของลูกจ้างมากน้อยเพียงใด ได้แก่ 1. โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3. วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 4. คุณภาพผู้บริหาร 5. สมดุลชีวิตและการทำงาน 6. อนาคตบริษัท

  What_Employees_Care_About_More_Than_Compensation_2_20170624_skillsolved_headhunter

  กราฟที่ 1 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อพนักงาน นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกจ้าง

  1.1วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุด 22.1%
  2.1ตามมาด้วยเรื่องคุณภาพของผู้บริหาร 22.1%
  3.1โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพอีก 18.8%

  What_Employees_Care_About_More_Than_Compensation_3_20170624_skillsolved_headhunter

  เงินยิ่งเยอะ ยิ่งขาดสมดุลชีวิต

  กราฟที่ 2 ชี้ว่า ลำดับความสำคัญของปัจจัยในที่ทำงานเปลี่ยนไปตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาจากกราฟแล้ว เราจะเห็นได้ว่า บางปัจจัยสำคัญขึ้นเมื่อได้รับเงินเดือนมากขึ้น ในขณะที่บางอย่างก็ต่ำลง โดย 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยลงเมื่อค่าจ้างสูงขึ้น คือ อนาคตบริษัทในอีกหกเดือนข้างหน้า (สีเทา) สมดุลชีวิตการทำงาน (สีฟ้า) และสวัสดิการต่างๆ (เส้นสีม่วง) และปัจจัยที่สูงขึ้นหลังจากได้เงินเดือนมากขึ้น คือ โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ (สีแดง) คุณภาพผู้บริหาร (น้ำเงิน) วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (สีเขียว)

  นักเศรษฐศาสตร์มองว่านี่คือกราฟคงที่ แรงงานส่วนใหญ่พยายามแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตนเองโดยการทุ่มเทไปกับงานหนัก เพื่อทําให้ตนเองได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น นี่อาจสรุปได้ว่า ลูกจ้างที่ได้เงินเดือนน้อย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะความมั่นคงทางการเงิน ทำให้พวกเขามองหาโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆ (เส้นกราฟจึงโค้งขึ้น) ส่วนลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูง ส่วนใหญ่ถูกจ้างโดยบริษัทที่ใหญ่กว่าและมั่นคงกว่า พวกเขาจึงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตบริษัท และสวัสดิการที่จะได้รับเท่าไหร่นัก

  อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร คุณภาพของผู้บริหาร และโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพก็ยังคงเป็น 3 ปัจจัยสำคัญต่อทุกระดับเงินเดือน และพุ่งสูงขึ้นสำหรับคนที่ได้เงินตั้งแต่ 120,000 เหรียญต่อปีเป็นต้นไป เงินไม่สามารถแทนที่ได้ทุกอย่าง ถึงแม้เงินเดือนจะสำคัญ แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน การทำงานร่วมกับบริษัทที่เต็มไปด้วยคุณค่าด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมคิดบวก หัวหน้าที่พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาในสายอาชีพ และการทำงานร่วมกับผู้บริหารที่พนักงานเชื่อมั่นในตัวพวกเขาต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญที่สุด

  สำหรับคุณล่ะคะ

  การขึ้นเงินเดือนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานหรือเปล่า ?

  About The Author

  Penny

  You’ve heard the famous saying, “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” But what if you have yet to figure out what it is that makes your heart beat faster ? or, an even more common scenario ? I'm here to suggest how to turn what you love doing into a lucrative career path.

  Facebook comments

  More from SkillSolved